Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård

Larmsamtal foto Adobe Stock