Koll på materialförsörjning med IoT

Lagerhållning av läkemedel och vårdmaterial