Kartläggning av städernas IoT-plattformar

IoT används i smarta städer.