Kartläggning av lärares rörelsemönster

Heatmap över lärares rörelsemönster i klassrummet.