IoT-verktyg ska hjälpa människor med kronisk njursvikt

IoT-verktyg mot kronisk njursvikt