IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun

Äldre par promenerar på hösten.