Innovationsplattform och samarbetsyta för hubbar till Latinamerika

Samverkansmöte