Ingen H2O-brist med säker IoT-list

Tjörn, klippor, hus och hav.