Implementering av IoT inom vård och omsorg

IoT allt viktigare inom vård och hälsa.