Framtida IoT-hemmet för ett självständigt liv

Brukare får hjälp med äthjälpmedlet Bestic.