Forum trygghet i offentliga stadsrummet med IoT

Människor i rörelse foto Adobe Stock