Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor

Äldre par promenerar på hösten.