Östen Frånberg – en internetpionjär har gått ur tiden

Ettor och nollor