Nytt poddavsnitt: IoT och fallolyckor

Äldre par promenerar på hösten.