Podd: Från vattenbrist till den smarta uppkopplade ön

Hus, klippor och hav på Tjörn