Kan digitala vårdbesök leda till ökad jämställdhet?

Digitalt vårdbesök från hemmet.