IoT ska hjälpa äldre att bo kvar hemma

Brukare får hjälp med äthjälpmedlet Bestic.