IoT-lösningar testades i trygghetsboende

Eksta trygghetsboende