Gemensam svensk IoT-vokabulär publicerad

IoT vokabulär bild från Adobe Stock