16 miljoner ska fördelas till innovativa IoT-projekt