Innebörden av Data Act – möjligheter och utmaningar

Europa