Forum trygghet – workshop om regelverk

Människor sitter på lastpallar i Grönlandsparken.