Forum trygghet – workshop om etik

Människor sitter på lastpallar i Grönlandsparken.