Forum trygghet – workshop om behov och utmaningar

Människor sitter på lastpallar i Grönlandsparken.