Forum trygghet – nätverksmöte om lärdomar

Människor sitter på lastpallar i Grönlandsparken.