Forum trygghet – nätverksmöte med kommuner

Människor sitter på lastpallar i Grönlandsparken.