Digital fika för IoT Sveriges projekt (9 nov)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika