Digital fika för IoT Sveriges projekt 8 september

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika