Digital fika för IoT Sveriges projekt 6 oktober

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika