Digital fika för IoT Sveriges projekt (8 juni)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika