Digital fika för IoT Sveriges projekt (7 dec)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika