Digital fika för IoT Sveriges projekt 10 november

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika