Digital fika för IoT Sveriges projekt 2 juni

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika