Digital fika för IoT Sveriges projekt (22 feb)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika