Digital fika för IoT Sveriges projekt 5 maj

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika