Digital fika för IoT Sveriges projekt (16 mars)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika