Digital fika för IoT Sveriges projekt (16 maj)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika