Digital fika för IoT Sveriges projekt (14 sept)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika