Digital fika för IoT Sveriges projekt (13 april)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika