Digital fika för IoT Sveriges projekt (12 oktober)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika