Digital fika för IoT Sveriges projekt (11 maj)

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika