Digital fika för IoT Sveriges projekt 9 december

Illustrerad kopp med texten: IoT Forum: Digital fika