Utlysning 1: Hösten 2014

Illustration med symboler för smart agrikultur. Foto: Adobe Stock Images.